top of page
Upratovanie na mieru logodizajn1 colors_

Cenník služieb

"Váš partner pre čistý priestor"

Ceny sú uvedené bez DPH

Murárske práce alebo remeselné práce                           MJ                                       Cena v Eur

Zateplenie fasády – polystyrén, sieť, omietka                  m2                                             26,80 €

Zateplenie fasády – nobasil ,siet, omietka                        m2                                             30,60 €

Vyrovnanie fasády                                                               m2                                             1,80 €

Omietka tenkovrstvá, Ytong                                                m2                                              3,00 €

Sieťkovanie / lep + sieťka                                                    m2                                               3,00 €

Špric                                                                                      m2                                               1,00 €

Jadrová omietka klasická aplikácia                                   m2                                                7,00 €

Špalety                                                                                   m2                                                 5.00 €

Zhotovenie podhľadov z OSB dosky                                    bm                                                 7 €

Výmena žlabov a zvodov                                                      bm                                                 4 €

Obklad soklov s umelým kameňom                                    m2                                                 13 €

Úprava povrchu pod zámkovú dlažbu                                 m2                                                5 €

Pokládka zamkovej dlažby                                                   m2                                                 9 €

Osadenie obrubníkov k zámkovej dlažbe                            bm                                                 3,50 €

Montáž žľabov                                                                        bm                                                  4 €

Osadenie plastových okien do peny                                     bm                                                   4,20 €

Osadenie parapiet                                                                  bm                                                  3,5 €

Nosné murivo 30 cm                                                              m3                                                   45 €

Nosné murivo 40 cm                                                              m3                                                  50 €

Nosné murivo 45 cm                                                              m3                                                 55,50 €

Priečka Ytong, Porotherm 5 – 7,5 cm   hrúbka                    m2                                                 8,60 €

Priečka Ytong, Porotherm 10 – 15 cm                                  m2                                                  12 €

Výmurovka sklobeton                                                             ks                                                    2,90 €

Kotvenie priečok                                                                      ks.                                                     2,00 €

Zhotovenie plotu z klasických šalovacích tvárnic DT          m2                                                  15 €

Osadenie klobúkov                                                                bm                                                       4 €

Rohy do iného uhla                                                               bm                                                        7 €

Osadenie keramických prekladov                                         ks                                                     6,50 €

Osadenie oceľovej zárubne                                                    ks                                                      19 €

Penetrácia                                                                                m2                                                 0,30 €

Šťuková omietka stropov                                                        m2                                                 3,50 €

Sádrová stierka stien                                                              m2                                                 3,50 €

Sádrové stierka stropov                                                          m2                                                 4.00 €

Vyrovnávanie podláh – nivelácia                                            m2                                                 3.00 €

Sieťkovanie - špalety                                                               bm                                                  4.00 €

Vyrovnanie stien pod obklad                                                   m2                                                 3.00 €

Pokládka obkladu štandard cca 30 x 30 cm                          m2                                               10 €

Pokládka dlažby štandard cca 30 x 30 cm                            m2                                               10 €

Pokládka obkladu 15 x 15 cm a menej                                  m2                                                15 €

Pokládka dlažby 20 x 20 cm a menej                                     m2                                               15 €

Pokládka dlažby a obkladov nad 40 - 60cm                           m2                                              15 €

Pokládka dlažby a obkladov nad 60 cm                                 m2                                               16 €

Mozaika keramika                                                                    m2                                                20 €

Mozaika sklo                                                                             m2                                                23 €

Pokládka dekoratívneho kameňa          od                             m2                                                20 €

Vykrúženie otvorov do obkladu                                                ks                                                 1,50 €

Montáž rohových líšt na obklad                                               bm                                                3.00 €

Silikónovanie                                                                              bm                                                1.00 €

Podmurovanie a osadenie vane                                               ks                                                  25 €

Podmurovanie a osadenie sprchového kúta                           ks                                                  25 €

Montáž umývadla                                                                       ks                                                  15 €

Montáž wc klasik                                                                        ks                                                  15 €

 

Popis                                                                                            MJ                                           cena v Eur

Sadrokartónový strop – rovný                                                  m2                                                 10 €

Sadrokartónové priečky - obojstranná                                    m2                                                 13 €

Sadrokartónové poličky                                                             m2                                                 18 €

Zhotovenie klenby                                                                       ks                                                  40 €

Osadenie rohových líšt                                                               bm                                                   2 €

Tmelenie akrylátovým tmelom                                                 bm                                               0,90 €

Izolácia sklenou vatou                                                               m2                                                4,50 €

Kazetový strop                                                                            m2                                               5,90 €

  

bottom of page