top of page

ČISTENIE OBJEKTU PO ZOSNULOM

Čistenie po zosnulom

 

Dezinfekciu po zosnulom možno považovať za jednu z najťažších úkonov z oblasti dezinfekcie. Správnym názvom toho úkonu je však dekontaminácia.

Dekontaminácia predstavuje súbor procesov, ktorých cieľom je:

 1. eliminácia a inaktivácia mikroorganizmov

 2. eliminovať a odstrániť epidemiologicky dôležité článkonožce a obťažujúci hmyz

 3. odstránenie prípadných hlodavcov parazitujúcich na tele zosnulého

Dekontaminácia  predstavuje teda proces ničenia a odstraňovania mikoorganizmov z prostredia okolo zosnulého  bez ohľadu na stupeň zníženia ich počtu a to pomocou postupov s rôznym stupňom účinnosti a to:

1 .Mechanickou očistou

 1. Dezinfekciou a sterilizáciou

Cieľom je zabezpečiť účinnú elimináciu zápachu, zneškodnenie mikroorganizmov, parazitujúceho hmyzu a hlodavcov.

Dezinfekcia po zosnulom

Čo sa stane s telom po smrti?

 

Bez ohľadu na to, aký druh smrti postihne osobu – prirodzenú alebo násilnú – telo sa začne rozkladať po približne dvoch hodinách.

Mŕtvy organizmus už nie je schopný podporovať životne dôležitú činnosť tkanív, z ktorých oni začnú uvoľňovať chemické látky, ktoré sa v ich zložení môžu porovnávať s jedom. A v obytnej budove proces rozkladu prebieha mnohokrát rýchlejšie ako pod vodou alebo v chlade

Pred začiatkom likvidácie biologických ostatkov je nutné vykonať dezinfekciu priestoru a v niektorých prípadoch aj dezinsekciu, pretože sa tam nachádza vysoký výskyt múch a lariev.

Dezinfekciu vykonávame v dvoch fázach. Prvá fáza je dezinfekcia celého priestoru ozónom po dobu 60 minút. Druhá fáza aplikácia postreku na veci zasiahnuté biologickými ostatkami a na blízke okolie. Následne necháme pôsobiť účinnú látku po dobu 30 minút.

Po uplynutí doby potrebnej na dezinfekciu sa následne pristupuje k likvidácii vecí zasiahnutých biologickými ostatkami. Tieto sa balia do špeciálnych vakov a transportujú do spaľovne na likvidáciu.

Do priestoru sa následne aplikujú špeciálne spreje na pohltenie zápachu, ktoré sú vyrobené na prírodnej báze.

 Priestory sa dezinfikujú germicídny, žiaričom a ozanátorom.

Dezinfekciu po zosnulom možno považovať za jednu z najťažších úkonov z oblasti dezinfekcie. Správnym názvom toho úkonu je však dekontaminácia.

 

Dekontaminácia predstavuje súbor procesov, ktorých cieľom je:

 1. eliminácia a inaktivácia mikroorganizmov

 2. eliminovať a odstrániť epidemiologicky dôležité článkonožce a obťažujúci hmyz

 3. odstránenie prípadných hlodavcov parazitujúcich na tele zosnulého

Dekontaminácia predstavuje teda proces ničenia a odstraňovania mikoorganizmov z prostredia okolo zosnulého bez ohľadu na stupeň zníženia ich počtu a to pomocou postupov s rôznym stupňom účinnosti a to:

1 .Mechanickou očistou

 1. Dezinfekciou a sterilizáciou

.

sviecka-800x445.jpg
www.hlavnespravy.sk7-6-27bbd05b8d13c09e8

 Dezinfekcia po zosnulom od 300€

 • +náklady na chémiu

 • + náklady na jednorázový overal

 • + náklady na dopravu

 • + náklady na likvidácia kontaminovaných
     vecí po zosnulom

 • v prípade práce cez sviatky a víkendy 20% k výslednej sume. 

ako pri tom vyzerám:

b61ecb44927190cb10e71e80bb9e1e34.jpg
bottom of page