top of page

ČISTENIE OBJEKTU PO ZOSNULOM

Čistenie po zosnulom

 

Dezinfekciu po zosnulom možno považovať za jednu z najťažších úkonov z oblasti dezinfekcie. Správnym názvom toho úkonu je však dekontaminácia.

Dekontaminácia predstavuje súbor procesov, ktorých cieľom je:

 1. eliminácia a inaktivácia mikroorganizmov

 2. eliminovať a odstrániť epidemiologicky dôležité článkonožce a obťažujúci hmyz

 3. odstránenie prípadných hlodavcov parazitujúcich na tele zosnulého

Dekontaminácia  predstavuje teda proces ničenia a odstraňovania mikoorganizmov z prostredia okolo zosnulého  bez ohľadu na stupeň zníženia ich počtu a to pomocou postupov s rôznym stupňom účinnosti a to:

1 .Mechanickou očistou

 1. Dezinfekciou a sterilizáciou

Cieľom je zabezpečiť účinnú elimináciu zápachu, zneškodnenie mikroorganizmov, parazitujúceho hmyzu a hlodavcov.

Dezinfekcia po zosnulom

Čo sa stane s telom po smrti?

 

Bez ohľadu na to, aký druh smrti postihne osobu – prirodzenú alebo násilnú – telo sa začne rozkladať po približne dvoch hodinách.

Mŕtvy organizmus už nie je schopný podporovať životne dôležitú činnosť tkanív, z ktorých oni začnú uvoľňovať chemické látky, ktoré sa v ich zložení môžu porovnávať s jedom. A v obytnej budove proces rozkladu prebieha mnohokrát rýchlejšie ako pod vodou alebo v chlade

Pred začiatkom likvidácie biologických ostatkov je nutné vykonať dezinfekciu priestoru a v niektorých prípadoch aj dezinsekciu, pretože sa tam nachádza vysoký výskyt múch a lariev.

Dezinfekciu vykonávame v dvoch fázach. Prvá fáza je dezinfekcia celého priestoru ozónom po dobu 60 minút. Druhá fáza aplikácia postreku na veci zasiahnuté biologickými ostatkami a na blízke okolie. Následne necháme pôsobiť účinnú látku po dobu 30 minút.

Po uplynutí doby potrebnej na dezinfekciu sa následne pristupuje k likvidácii vecí zasiahnutých biologickými ostatkami. Tieto sa balia do špeciálnych vakov a transportujú do spaľovne na likvidáciu.

Do priestoru sa následne aplikujú špeciálne spreje na pohltenie zápachu, ktoré sú vyrobené na prírodnej báze.

 Priestory sa dezinfikujú germicídny, žiaričom a ozanátorom.

Dezinfekciu po zosnulom možno považovať za jednu z najťažších úkonov z oblasti dezinfekcie. Správnym názvom toho úkonu je však dekontaminácia.

 

Dekontaminácia predstavuje súbor procesov, ktorých cieľom je:

 1. eliminácia a inaktivácia mikroorganizmov

 2. eliminovať a odstrániť epidemiologicky dôležité článkonožce a obťažujúci hmyz

 3. odstránenie prípadných hlodavcov parazitujúcich na tele zosnulého

Dekontaminácia predstavuje teda proces ničenia a odstraňovania mikoorganizmov z prostredia okolo zosnulého bez ohľadu na stupeň zníženia ich počtu a to pomocou postupov s rôznym stupňom účinnosti a to:

1 .Mechanickou očistou

 1. Dezinfekciou a sterilizáciou

.

sviecka-800x445.jpg
www.hlavnespravy.sk7-6-27bbd05b8d13c09e8

 Dezinfekcia po zosnulom od 350€

 • +náklady na chémiu

 • + náklady na jednorázový overal

 • + náklady na dopravu

 • + náklady na likvidácia kontaminovaných
     vecí po zosnulom

 • v prípade práce cez sviatky a víkendy 20% k výslednej sume. 

Dezinfekcia po cene mŕtvoly je k dispozícii v spoločnosti Upratovanienamieru,s.r.o.  pozostáva z niekoľkých etáp:

 

 • Uvoľňovanie priestorov patogénnych mikroorganizmov.

 • Ničí vôňu mŕtvoly.

 • Inaktivácia alebo eliminácia toxických alergických zložiek spôsobených rozkladom mŕtvoly.

 

Takže dezinfekcia po smrti, cena, ktorú máme konkurencieschopnú, je moderná technológia, ktorá obsahuje inovatívne metódy. Takže ošetrenie bytu po mŕtvole zahŕňa použitie silných dezinfekčných prostriedkov, ktoré musia byť bezpečné pre žijúcich ľudí a domáce zvieratá.

Špecialisti spoločnosti Upratovanienamieru,s.r.o. ponúkajú službu „dezinfekcia po mŕtvole

Náklady na službu majú demokratickú hodnotu, zahŕňajú celý komplex potrebných opatrení zameraných na zničenie zápachu mŕtvoly a elimináciu toxických látok. Používame efektívne, kvalitné a osvedčené nástroje, ktoré nám umožňujú dosiahnuť požadovaný výsledok.

Pracovné spektrum, ktoré robíme po spracovaní 

 

 • Dezodorácia miestnosti.

 • Odvoz odpadu.

 • Špeciálne spracovanie nábytku a interiéru.

 

Pracujeme však pohotovo a kvalitatívne a pomocou dezinfekčných prostriedkov odstraňujeme toxíny a patogénne mikróby. 

b61ecb44927190cb10e71e80bb9e1e34.jpg

 Dezinfekcia po zosnulom od 350€

 • +náklady na chémiu

 • + náklady na jednorázový overal

 • + náklady na dopravu

 • + náklady na likvidácia kontaminovaných
     vecí po zosnulom

 • v prípade práce cez sviatky a víkendy 20% k výslednej sume. 

Dezinfekcia po cene mŕtvoly je k dispozícii v spoločnosti Upratovanienamieru,s.r.o.  pozostáva z niekoľkých etáp:

 

 • Uvoľňovanie priestorov patogénnych mikroorganizmov.

 • Ničí vôňu mŕtvoly.

 • Inaktivácia alebo eliminácia toxických alergických zložiek spôsobených rozkladom mŕtvoly.

 

Takže dezinfekcia po smrti, cena, ktorú máme konkurencieschopnú, je moderná technológia, ktorá obsahuje inovatívne metódy. Takže ošetrenie bytu po mŕtvole zahŕňa použitie silných dezinfekčných prostriedkov, ktoré musia byť bezpečné pre žijúcich ľudí a domáce zvieratá.

Špecialisti spoločnosti Upratovanienamieru,s.r.o. ponúkajú službu „dezinfekcia po mŕtvole

Náklady na službu majú demokratickú hodnotu, zahŕňajú celý komplex potrebných opatrení zameraných na zničenie zápachu mŕtvoly a elimináciu toxických látok. Používame efektívne, kvalitné a osvedčené nástroje, ktoré nám umožňujú dosiahnuť požadovaný výsledok.

Pracovné spektrum, ktoré robíme po spracovaní 

 

 • Dezodorácia miestnosti.

 • Odvoz odpadu.

 • Špeciálne spracovanie nábytku a interiéru.

 

Pracujeme však pohotovo a kvalitatívne a pomocou dezinfekčných prostriedkov odstraňujeme toxíny a patogénne mikróby. 

bottom of page